63 82 61 54
post@otde.no

Søk på læreplass via OTDE

Som lærling hos OTDE følger vi deg opp i samarbeid med bedriften du får læreplass hos. Det vil si at vi hjelper deg å holde fremdriften på oppgaver og personlige mål, i tillegg til at vi bistår deg i samarbeidet med lære- og arbeidsstedet ditt. I snitt betyr det at du får personlig oppfølging hver 4. måned. 

OTDE tilbyr Vg1 i elektrofag, Vg2 i elenergi, Data- og elektronikk, samt i IKT-servicefaget. Vg3 som restteori tilbys innen elektrikerfaget og telekommunikasjonsmontørfaget.

I tillegg tilbyr vi flere ulike kurs, kurskatalogen vår omfatter bl.a. Varmearbeiderkurs, FSE- kurs, Førstehjelpskurs, Stolpe- og nedfiringskurs, Fiberoptikk teori/praksis 2-5 dager, Instruert personellkurs, NEK700, EKOM-kurs, samt Instruktørkurs.

Alle lærlinger skal føle seg sett og ivaretatt hos oss. Vi har kontakt med solide bedrifter med en hyggelig atmosfære.

OTDE er godkjent i Østfold, Vestfold, Oslo og Akershus.

Søk på læreplass via OTDE

OTDE – eller Stiftelsen opplæringskontoret for tele, data og elektro – dekker fagutdanning innen telekommunika-sjonsmontør-, IKT service- og dataelektroniker-, elektriker- og kontor- og administrasjonsfaget. I tillegg til utdanning innenfor de nevnte fagene har vi diverse kurs innen ulike fagfelt, både oppstarts- og oppfriskningskurs.

Finn oss!

Copyright © 2019 OTDE | All rights reserved | Developed by Media PerformancePlease report any error on this website by clicking here.