63 82 61 54
post@otde.no

Fordelene med å være med i et opplæringskontor

Enkeltstående bedrifter som ikke ønsker å ha ansvar for å oppfylle alle krav i læreplanen og lovverk alene, kan melde seg inn i et opplæringskontor. Det vil da være et 3 parts forhold da lærebedriften har arbeidsgiveransvaret og opplæringskontoret har ansvaret for læreforholdet.

Dette hjelper vi deg med:

 • Fordelen med å ha lærling er at lærebedriften skaper en medarbeider som formes i løpet av læretiden. Dette er en ypperlig måte å rekruttere nye medarbeidere da
  lærlingen kjenner bedriften og vil være produktiv fra første dag dersom bedriften ønsker å ansette han/hun etter endt læretid.
 • OTDE hjelper til i prosessen med å bli godkjent som lærebedrift.
 • Lærebedriften får oppfølging og veiledning i arbeidet med lærlingen.
 • Lærebedriften kan konsentrere seg om å lære bort det faglige, mens OTDE kan ta seg av det administrative rundt lærlingen.
 • Dersom lærebedriften ikke oppfyller alle krav i læreplanen hjelper OTDE til med å fylle inn det som mangler.
 • OTDE har rutiner for oppfølging av dokumentasjon, veiledning og vurdering.
 • OTDE har oppfølging med lærlingene hver 4. måned.
 • Eventuell teoriopplæring og kurs organiseres og gjennomføres av OTDE
 • Lærebedriftene får hjelp til å rekruttere nye lærlinger, da vi har god kontakt med skolene i områdene.
 • Vi hjelper lærebedriften med konflikthåndtering dersom dette skulle oppstå.
 • OTDE melder opp lærlingene til aktuelle eksamener han/hun trenger og til fagprøven.
 • Alle lærlinger har mulighet til å gjennomføre fagprøven hos oss eller ute i egen bedrift.

Oversikt over medlemsbedrifter

Trykk på læreområdet ditt for å lese mer

Søk her for å bli en av våre medlemsbedrifter!

Fyll ut denne søknaden og OTDE vil ta kontakt med deg! Husk at felt med * må fylles ut

OTDE – eller Stiftelsen opplæringskontoret for tele, data og elektro – dekker fagutdanning innen telekommunika-sjonsmontør-, IKT service- og dataelektroniker-, elektriker- og kontor- og administrasjonsfaget. I tillegg til utdanning innenfor de nevnte fagene har vi diverse kurs innen ulike fagfelt, både oppstarts- og oppfriskningskurs.

Finn oss!

Copyright © 2019 OTDE | All rights reserved | Developed by Media PerformancePlease report any error on this website by clicking here.