63 82 61 54
post@otde.no

Kurs hos OTDE

Utdanningen hos OTDE baserer seg på en todelt organisering, én for Vgs-skoleutdanning, og én på kursing som gir sertifikater og kursbevis man har behov for i bestemte arbeidsarter og fagfelt. Innen kursavdelingen er det to FG-kurs, der kursdeltakeren får en FG-godkjenning som FG-ansvarlig eller som FG-montør. Videre omfatter kurspakken varmearbeiderkurs, FSE-kurs, kurs i førstehjelp, stolpe- og nedfiringskurs, fiberoptikk teori/praksis 2-5 dager, instruert personellkurs, NEK-700, EKO-kurs, samt instruktørkurs.

OTDE – eller Stiftelsen opplæringskontoret for tele, data og elektro – dekker fagutdanning innen telekommunika-sjonsmontør-, IKT service- og dataelektroniker-, elektriker- og kontor- og administrasjonsfaget. I tillegg til utdanning innenfor de nevnte fagene har vi diverse kurs innen ulike fagfelt, både oppstarts- og oppfrisk-ningskurs.

Finn oss!

© Copyright by OTDE 2018. All rights reserved. Powered by Media Performance.