63 82 61 54
post@otde.no

  FG-202 Innbruddsalarm for ansvarlig

  Om kurset:

  Kurs som tilfredsstiller FG-202 krav til personell – Bli FG ansvarlig i ditt foretak (innbruddsalarm).
  Mer info om dette ligger tilgjengelig fra FG: www.fgsikring.no/regler/innbrudd/regelverk-innbruddsalarm/

  Formålet med krav til personell (FG-202), er å sikre tilstrekkelig kvalitet og kompetanse for personell som skal arbeide med automatiske innbrudds og overfallsalarmsystemer.  Målgruppe:

  Reglene gjelder for det personell som skal prosjektere, installere og vedlikeholde automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer.

  Omfang FG-regler (FG-202) for personell omfatter følgende områder:
  1. FG-fagansvarlig
  2. FG-montør (bolig og næring)

  Dette kurset omfatter del 1 FG-ansvarlig.

  • For at et foretak skal kunne prosjektere, installere og vedlikeholde automatiske innbruddsalarmsystemer, kreves det at foretaket er sertifisert i henhold til FG-201 – krav til foretak, innenfor de områdene foretaket skal utføre arbeid. Det må være minst 1 fulltidsansatt pr juridisk enhet som er utdannet og dokumentert kompetanse som FG ansvarlig.
  • Opplæringskontoret for tele, data og elektro tilbyr FG kurs for å tilfredsstille krav til dokumentert kompetanse, både FG ansvarlig og FG montører (FG 202 serien) / et 4 dagers kurs hos oss vil du i løpet av kort tid ha kompetansebevis som FG-ansvarlig.
  • Deltakerne vil motta endelig bekreftelse på mail i god tid før kursstart. Denne vil også inneholde praktiske deltaljer og timeplan.
  • Kurset har en varighet på 4 dager, 3 dager kurs og en dag eksamen. Det vil bli servert lunsj på hver samling og deltakerne for utdelt kursmateriell.

  Varighet:

  Kurset er samlingsbasert. Det er til sammen 3 samlinger + eksamen. En samling per måned.
  Samlingene begynner kl 09:00 og varer til kl. 15:00. Det vil bli servert lunsj på hver samling og deltakerne for utdelt kursmateriell.

  Pris:

  14.500 kr per deltaker, Kompetansebeviset har en gyldighet på 5 år.

  Betingelser:

  *Ved avmelding kan du delta på et annet fremtidig kurs hos OTDE, dersom du gir skriftlig beskjed mer enn 7 dager før arrangementet avholdes. Ved avmelding belastes 20 % av kursavgiften. Ved avmelding senere enn 14 dager før arrangementet, belastes 50 % av kursavgiften. Ved avmelding senere enn 7 dager før arrangementet, belastes full kursavgift

  **Med forbehold om nok deltakere.


  Klar til å søke?

  Søk FG-202 Innbruddsalarm for ansvarlig ​her (felt med * må fylles ut):

  Ditt navn (*)

  E-post (*)

  Velg kurs/utdanning:

  Melding

  OTDE – eller Stiftelsen opplæringskontoret for tele, data og elektro – dekker fagutdanning innen telekommunika-sjonsmontør-, IKT service- og dataelektroniker-, elektriker- og kontor- og administrasjonsfaget. I tillegg til utdanning innenfor de nevnte fagene har vi diverse kurs innen ulike fagfelt, både oppstarts- og oppfriskningskurs.

  Finn oss!

  Copyright © 2019 OTDE | All rights reserved | Developed by Media PerformancePlease report any error on this website by clicking here.