63 82 61 54
post@otde.no

  FG-202 Innbruddsalarm for montør, bolig og næring

  Om kurset:

  Kurs som tilfredsstiller FG-202 krav til personell – Bli FG montør i ditt foretak (innbruddsalarm).
  Mer info om dette ligger tilgjengelig fra FG: www.fgsikring.no/regler/innbrudd/regelverk-innbruddsalarm/

  Formålet med krav til personell (FG-202), er å sikre tilstrekkelig kvalitet og kompetanse for personell som skal arbeide med automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer.


  Målgruppe:

  Reglene gjelder for det personell som skal prosjektere, installere og vedlikeholde automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer.

  Omfang FG-regler (FG-202) for personell omfatter følgende områder:
  2. FG-fagansvarlig
  2. FG-montør (bolig og næring)

  Dette kurset omfatter 2.FG montør.

  • For at et foretak skal kunne prosjektere, installere og vedlikeholde automatiske innbruddsalarmsystemer, kreves det at foretaket er sertifisert i henhold til FG-201 – krav til foretak, innenfor de områdene foretaket skal utføre arbeid. Alle montører som arbeider med FG godkjente løsninger skal ha dokumentert kompetanse som FG montør.
  • Opplæringskontoret for tele, data og elektro tilbyr FG kurs for å tilfredsstille krav til dokumentert kompetanse, både FG ansvarlig og FG montører (FG 202 serien) / ett kurs hos oss vil du i løpet av kort tid ha kompetansebevis som FG-montør (bolig eller næring). Det er 2 delt. Du kan velge om du kun skal ha bolig kompetanse eller om du ønsker begge deler. Du må ha bolig delen for å ta næring.
  • Deltakerne vil motta endelig bekreftelse på mail i god tid før kursstart. Denne vil også inneholde praktiske deltaljer og timeplan.
  Varighet:

  Kurset har en varighet på to dager, med avsluttende eksamen begge dager. Det vil bli servert lunsj på hver samling og deltakerne for utdelt kursmateriell. Tar du kun bolig er det i dag.

  Pris:

  4.700 kr per deltaker, Kompetansebeviset har en gyldighet på 5 år.

  Betingelser:

  *Ved avmelding kan du delta på et annet fremtidig kurs hos OTDE, dersom du gir skriftlig beskjed mer enn 7 dager før arrangementet avholdes. Ved avmelding belastes 20 % av kursavgiften. Ved avmelding senere enn 14 dager før arrangementet, belastes 50 % av kursavgiften. Ved avmelding senere enn 7 dager før arrangementet, belastes full kursavgift

  **Med forbehold om nok deltakere.


  Klar til å søke?

  Søk FG-202 Innbruddsalarm for montør, bolig og næring ​her (felt med * må fylles ut):

  Ditt navn (*)

  E-post (*)

  Velg kurs/utdanning:

  Melding

  OTDE – eller Stiftelsen opplæringskontoret for tele, data og elektro – dekker fagutdanning innen telekommunika-sjonsmontør-, IKT service- og dataelektroniker-, elektriker- og kontor- og administrasjonsfaget. I tillegg til utdanning innenfor de nevnte fagene har vi diverse kurs innen ulike fagfelt, både oppstarts- og oppfriskningskurs.

  Finn oss!

  Copyright © 2019 OTDE | All rights reserved | Developed by Media PerformancePlease report any error on this website by clicking here.