63 82 61 54
post@otde.no

  FSE-kurs med førstehjelp


  Om kurset:

  Sikkerhetsforskriften stiller krav til bedrifter om at det må gis nødvendig opplæring av medarbeidere innen FSE (Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg). Kravet gjelder for personell i arbeid med både lav- og høyspenningsanlegg. Opplæringen skal gjentas én gang årlig, men oftere dersom forholdene gjør dette nødvendig. Det skal ikke være mer enn 12 måneder mellom hver opplæring. Hovedansvarlig for oppfyllelse av kravene i forskriften er eier/driver av elektriske anlegg og eier av virksomhet som utfører aktiviteter som omfattes av forskriften.

  Del 1 – FSE:
  • forskriftens gyldighet
  • definisjoner
  • ansvarsforhold
  • planlegging
  • arbeid på eller nær spenningsatt anlegg
  • arbeid på eller nær frakoblet anlegg
  • strømgjennomgang
  • sikkerhetsfilosofi
  • beskyttelsestiltak
  • krav til verneutstyr og instrukser
  • forskjell i metode og forhåndsregler mellom høyspenning og lavspenning.
  Del 2 – Førstehjelp:
  • skadestedsarbeid – varsling
  • sirkulasjonssvikt/blødninger
  • strømskader/brannskader/
   fallskader/forgiftninger
  • bevisstløshet
  • hjerte-og lungeredning/hjertestarter
  • typiske skader ved høyspenning
  • typiske skader ved lavspenning


  Varighet:

  4 timer

  Pris:

  1.100 per deltaker

  Betingelser:

  *Ved avmelding kan du delta på et annet fremtidig kurs hos OTDE, dersom du gir skriftlig beskjed mer enn 7 dager før arrangementet avholdes. Ved avmelding belastes 20 % av kursavgiften. Ved avmelding senere enn 14 dager før arrangementet, belastes 50 % av kursavgiften. Ved avmelding senere enn 7 dager før arrangementet, belastes full kursavgift

  **Med forbehold om nok deltakere.


  Klar til å søke?

  Søk FSE-kurs med førstehjelp ​her (felt med * må fylles ut):

   Ditt navn (*)

   E-post (*)

   Velg kurs/utdanning:

   Melding

   OTDE – eller Stiftelsen opplæringskontoret for tele, data og elektro – dekker fagutdanning innen telekommunika-sjonsmontør-, IKT service- og dataelektroniker-, elektriker- og kontor- og administrasjonsfaget. I tillegg til utdanning innenfor de nevnte fagene har vi diverse kurs innen ulike fagfelt, både oppstarts- og oppfriskningskurs.

   Finn oss!

   Copyright © 2019 OTDE | All rights reserved | Developed by Media PerformancePlease report any error on this website by clicking here.