63 82 61 54
post@otde.no

  Personløfter


  Om kurset:

  Loven stiller krav til at arbeidstakere som bruker personløfter kan dokumentere en praktisk del og en teoretisk del i opplæring i bruken av disse. Arbeidsgiver er ansvarlig for at arbeidstakerne har den nødvendige opplæring. Kurset gir en grunnleggende teoretisk og praktisk innføring i sikker bruk av personløfter. Dette finner vi i forskrift om utførelse av arbeid S 10-1 og 10-2.

  Innhold:
  • Konstruksjon og virkemåte
  • Bruksområde
  • Brukeregenskaper
  • Kontroll av utstyret
  • Vedlikehold

  NB!: Arbeidstilsynet har per juli 2016 innført $10-4 typespesifikk opplæring. Det vil si at opplæringen som er gitt på kurset ikke gir anledning til å føre maskinen før typespesifikk opplæring er gitt på AKTUELL maskin. Produsenten av en maskin eller utstyr har som regel anbefalinger og føring for bruk, det kan være reservasjoner som produsenten setter for sitt utstyr, slike forutsetninger står i brukermanualen. Arbeidstilsynet krever i S10 4 at arbeidsgiver kan dokumentere at en bruker av utstyr har fått tilgang eller innhentet produsentens anbefaling for bruk, dette skal dokumenteres; Hvem har fått opplæring, hva er opplæring på, og hvem som har gitt opplæring.

     Varighet:

  4 timer

  Pris:

  1.950 kr per deltaker

  Betingelser:

  *Ved avmelding kan du delta på et annet fremtidig kurs hos OTDE, dersom du gir skriftlig beskjed mer enn 7 dager før arrangementet avholdes. Ved avmelding belastes 20 % av kursavgiften. Ved avmelding senere enn 14 dager før arrangementet, belastes 50 % av kursavgiften. Ved avmelding senere enn 7 dager før arrangementet, belastes full kursavgift

  **Med forbehold om nok deltakere.


  Klar til å søke?

  Søk Personløfter ​her (felt med * må fylles ut):

   Ditt navn (*)

   E-post (*)

   Velg kurs/utdanning:

   Melding

   OTDE – eller Stiftelsen opplæringskontoret for tele, data og elektro – dekker fagutdanning innen telekommunika-sjonsmontør-, IKT service- og dataelektroniker-, elektriker- og kontor- og administrasjonsfaget. I tillegg til utdanning innenfor de nevnte fagene har vi diverse kurs innen ulike fagfelt, både oppstarts- og oppfriskningskurs.

   Finn oss!

   Copyright © 2019 OTDE | All rights reserved | Developed by Media PerformancePlease report any error on this website by clicking here.