63 82 61 54
post@otde.no

Utdanning hos OTDE

Utdanningen hos OTDE baserer seg på en todelt organisering, én for Vgs-skoleutdanning, og én på kursing som gir sertifikater og kursbevis man har behov for i bestemte arbeidsarter og fagfelt. Hos oss er inndelingen slik: Vg1 gjelder for elektrofag alene. Vg2 gjelder for elenergi, for data og elektronikk, samt for IKT-ServiceFaget. Vg3 gjelder for restteori innen fagene elektriker og telekommunikasjonsmontør.

OTDE – eller Stiftelsen opplæringskontoret for tele, data og elektro – dekker fagutdanning innen telekommunika-sjonsmontør-, IKT service- og dataelektroniker-, elektriker- og kontor- og administrasjonsfaget. I tillegg til utdanning innenfor de nevnte fagene har vi diverse kurs innen ulike fagfelt, både oppstarts- og oppfrisk-ningskurs.

Finn oss!

Copyright © 2019 OTDE | All rights reserved | Developed by Media PerformancePlease report any error on this website by clicking here.