63 82 61 54
post@otde.no

Dataelektronikerfaget

otde2-27

Certego

Certego AS, tidligere Låsgruppen, er en leverandør av varer og tjenester innenfor bransjen lås og beslag. Bedriften ble etablert i 1996 og har hovedkontor i Drammen, samt 15 avdelinger spredt rundt omkring i Norge.

otde2-28

Dataspesialisten

Dataspesialisten holder på med salg & service av blant annet datamaskiner og mobiltelefoner. For Dataspesialisten er det ytterst viktig at våre kunder får tekniske løsninger som skal bidra til ønsket servicegrad og brukeropplevelse. I et marked fullt av komplekse og til tider uoversiktlige løsninger er det viktig at Dataspesialisten kan tilby ekspertise i riktig valg av kommunikasjonsløsning.

otde2-29

Megalink

Megalink AS er Norges ledende produsent av elektroniske skyteskiver, og en av de ledende aktørene internasjonalt. Selskapet ble stiftet i 1991 og holder til i Drøbak med utvikling, produksjon og salg. Megalink leverer skiver til DFS, NSF og NJFF (jeger) samt personlige skiver. I tillegg leverer de et økende antall skiver internasjonalt. Megalink har en rekke godkjenninger nasjonalt og internasjonalt hvor våre produkters nøyaktighet, pålitelighet under stevner og stabil kvalitet over tid er blitt testet og godkjent.

otde2-95

Liland Elektriske

Salg av varer og tjenester innenfor elektriske produkter og alt som hører naturlig inn under dette.

otde2-31

Telexpressen Bedrift AS

Telexpressen hjelper deg med å finne riktige løsninger tilpasset din virksomhet. Oppfølging og forvaltning inkluderer vedlikehold og optimalisering av abonnementsporteføljen, standardisering av mobilt utstyr, hjelp til å utarbeide bruker-policy og gode løsninger for miljøretur.

otde2-95

Liland Elektriske

Liland Elektriske er den lokale Power-representanten på Årnes. Det betyr naturligvis at butikken driver med salg av varer og tjenester innenfor elektriske produkter og alt som hører naturlig inn under dette.

OTDE – eller Stiftelsen opplæringskontoret for tele, data og elektro – dekker fagutdanning innen telekommunika-sjonsmontør-, IKT service- og dataelektroniker-, elektriker- og kontor- og administrasjonsfaget. I tillegg til utdanning innenfor de nevnte fagene har vi diverse kurs innen ulike fagfelt, både oppstarts- og oppfriskningskurs.

Finn oss!

Copyright © 2019 OTDE | All rights reserved | Developed by Media PerformancePlease report any error on this website by clicking here.