63 82 61 54
post@otde.no

IKT-Servicefaget

otde2-39

Varner Retail AS

Varner er et av Nord Europas største motekonserner med nærmere 11.000 medarbeidere og 1.500 butikker fordelt på 8 land; Norge, Sverige, Finland, Danmark, Island, Polen, Tyskland og Østerrike.

otde2-09

Romerike Politidistrikt

Distriktet er slått sammen av tidligere Follo, Romerike og Østfold politidistrikter. Distriktet dekker fylkene Akershus (unntatt Asker og Bærum) og Østfold. Hovedkontoret ligger i Ski.

otde2-35

IKT- huset

Ikt-huset er et ledende kurs- og kompetansesenter for ikt-basert opplæring til voksne. Ikt-huset holder bedriftskurs i hele Norge og kan vise til gode resultater fra en stor portefølje av private og offentlige virksomheter. De har en stor stab av erfarne instruktører med bred relevant kompetanse og utdanning i tillegg til voksenpedagogisk utdanning. Ikt-huset tilbyr opplæring innen ikt på alle nivåer og innen svært mange segmenter.

otde2-37

Itera Norge AS

Itera leverer tjenester og løsninger i tverrfaglige team til kunder innen ulike bransjer som bank, finans, media, offentlig sektor, helse og telekommunikasjon. Itera har et komplett tjenestespekter innen hovedområdene Rådgivning og strategi | Design og utvikling | Forvaltning og drift.

otde2-40

Oslo Voksenopplæring

Oslo Voksenopplæring er en tjeneste som er til for at voksne mennesker som har lyst til å lære, eller ønsker å fullføre læring, har en sjanse til å fullføre dette hos Oslo Voksenopplæring.

otde2-41

Stortingets Administrasjon

Stortingets administrasjon er organisert i syv avdelinger og 29 seksjoner. Stortingets direktør leder den administrative virksomheten og er sekretær for Stortingets presidentskap. I alt består Stortingets administrasjon av cirka 450 ansatte.

otde2-31

Telexpressen Bedrift AS

Telexpressen hjelper deg med å finne riktige løsninger tilpasset din virksomhet. Oppfølging og forvaltning inkluderer vedlikehold og optimalisering av abonnementsporteføljen, standardisering av mobilt utstyr, hjelp til å utarbeide bruker policy og gode løsninger for miljøretur.

 

otde2-93

Norasonde AS

Norasondegruppen eies i dag av kommunene Skedsmo, Lørenskog, Nittedal, Rælingen, Sørum, Fet, Gjerdrum, Aurskog Høland, Rømskog – samt Akershus fylkeskommune. I tillegg har Norsk Folkehjelp en eierandel. Selskapet er et aksjeselskap med de muligheter og krav dette innebærer. Norasondegruppen kan vise til 55 års erfaring som tjenesteleverandør til offentlig og privat sektor.

OTDE – eller Stiftelsen opplæringskontoret for tele, data og elektro – dekker fagutdanning innen telekommunika-sjonsmontør-, IKT service- og dataelektroniker-, elektriker- og kontor- og administrasjonsfaget. I tillegg til utdanning innenfor de nevnte fagene har vi diverse kurs innen ulike fagfelt, både oppstarts- og oppfrisk-ningskurs.

Finn oss!

Copyright © 2019 OTDE | All rights reserved | Developed by Media PerformancePlease report any error on this website by clicking here.