63 82 61 54
post@otde.no

Kontor og administrasjonsfaget

otde2-13

Tessta Connect

Tessta bygger såkalte «fulltjeneste» nett. Denne type nett skal overføre analog og Digital-TV, internett, VPN og andre IP-tjenester. Dette stiller store krav til kvalitet på design, materialvalg, montering og drift. Deres lange erfaring på tvers av disse teknologiene gjør Tessta til en svært fleksibel og nøytral leverandør.

otde2-94

Romerike Avfallsforedling IKS

Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) er et interkommunalt avfallsselskap som sikrer miljøriktig og kostnadseffektiv avfallshåndtering for om lag 200 000 innbyggere, fordelt på ti kommuner på Nedre Romerike: Aurskog-Høland, Enebakk, Fet, Gjerdrum, Lørenskog, Nittedal, Rælingen, Skedsmo, Sørum og Rømskog.

OTDE – eller Stiftelsen opplæringskontoret for tele, data og elektro – dekker fagutdanning innen telekommunika-sjonsmontør-, IKT service- og dataelektroniker-, elektriker- og kontor- og administrasjonsfaget. I tillegg til utdanning innenfor de nevnte fagene har vi diverse kurs innen ulike fagfelt, både oppstarts- og oppfriskningskurs.

Finn oss!

Copyright © 2019 OTDE | All rights reserved | Developed by Media PerformancePlease report any error on this website by clicking here.