63 82 61 54
post@otde.no

Hvem er samarbeidspartnerne våre?

Samarbeidspartnerne til OTDE er både de som holder kurs for oss, samt etater og fylkeskommuner som godkjenner læreplanene og læringsoppsettet vårt. Den geografiske plasseringen vår gjør det mulig for oss å fungere i alle fylkene vi er godkjente i. Disse er da Østfold, Vestfold, Oslo og Akershus

 • RKS og Live Work Consult
  Dette er samarbeidspartnerne som holder kurs for lærlingene i løpet av læretiden. I tillegg avholder de kurs for eksterne kunder. I det hele tatt er kursavdelingen vår en viktig faktor i arbeidet med lærlingene.
 • Utdanningsetaten Oslo Akershus fylkeskommune
  Dette er de to fylkene vi er godkjent som opplæringskontor i. Vi må sende inn alle lærekontrakter og oppmeldinger til disse to partene for at de skal godkjenne dem. Det er i fylkene all informasjon om lærlinger og medlemsbedrifter må registreres. Vi er avhengig av et godt samarbeid med fylkene, da det er de som avgjør hvor lang læretid lærlingene får og tilskuddet som gjelder for den enkelte lærling. Det er også fylkene som vurderer virksomheten vår ut fra undersøkelser gjennomført med både lærlinger og bedrifter.
 • De videregående skolene
  Man kan godt si at vi samarbeider om utdanningsløpet for lærlingene, da denne er delt. Først begynner de på skolene, deretter blir de sendt videre ut i lære. Vi er på besøk hos de forskjellige skolene og informerer om hva det er vi som opplæringskontor tilbyr og hva som forventes av den enkelte når de blir lærlinger. Vi kan også bistå potensielle lærlinger med å hjelpe dem å finne læreplass – det er der medlemsbedriftene våre er en god ressurs.
 • Oslo Voksenopplæring
  Vi tar oss av undervisningen i elektro og telekom for voksenopplæringen. I tillegg gir vi realkompetansevurdering hvis det er behov for dette.

Oversikt over samarbeidende selskaper

OTDE – eller Stiftelsen opplæringskontoret for tele, data og elektro – dekker fagutdanning innen telekommunika-sjonsmontør-, IKT service- og dataelektroniker-, elektriker- og kontor- og administrasjonsfaget. I tillegg til utdanning innenfor de nevnte fagene har vi diverse kurs innen ulike fagfelt, både oppstarts- og oppfriskningskurs.

Finn oss!

Copyright © 2019 OTDE | All rights reserved | Developed by Media PerformancePlease report any error on this website by clicking here.